Uwaga zmiana przepisów

Written by Monika Bieńko

Ważna informacja dla kupujących psy:

Od 1 stycznia 2012 roku jest prawnie zabronione kupowanie oraz sprzedawanie psów poza hodowlami psów zarejestrowanymi w ogólnokrajowych organizacjach społecznych.

Nie wolno również kupować ani sprzedawać Psów na targowiskach, targach, bazarach i giełdach, ani gdzekolwiek indziej poza miejscami ich chowu lub hodowli.

(ustawa z dnia 16 września 2011, Dz.Ustaw nr 230 Poz. 1373, Art. 10a i 10b). Kto narusza zakazy okraślone w art.10b Ust.1 podlega karze grzywny. (Art.37e ust.1).